Cysylltwch â Ni: 02920 226 806

Meithrinfa dal ar agor i blant Gweithwyr Allweddol

Mae ein meithrinfa Ffordd y Gadeirlan yn parhau i fod ar agor i gynnig lleoedd i blant Gweithwyr Allweddol. Ffoniwch ni heddiw i drefnu lle i'ch plentyn os ydych chi'n Weithiwr Allweddol. 029 2022 6806

Rydym yn falch o allu aros ar agor i ddarparu lleoedd meithrin i blant Gweithwyr Allweddol yn ystod y cyfnod hwn o fynd i'r afael â'r achosion Coronavirus Covid-19.

Cysylltwch â ni heddiw os oes angen lle arnoch chi i'ch plentyn a'ch bod chi'n Weithiwr Allweddol.

029 2022 6806

ebost: info@greengiraffenursery.co.uk