View our Rooms Edrychwch ar ein Hystafelloedd

Ein Athroniaeth

100% Organig

Mae bwyd da yn creu iechyd da a meddwl da. Mae'n wir yn galluogi plant i ddysgu, chwarae a mwynhau bywyd. Mae ein holl fwyd yn 100% organig.

Gofal Unigol

Mae pob aelod o'n tîm yn frwd dros ddarparu gofal eithriadol i'r plant yn ein meithrinfa.

Plentyn Montessori

Rhoi rhyddid dewis i'r plant a symud mewn amgylchedd parod, i ddilyn eu diddordebau eu hunain a mwynhau eu cyflawniadau eu hunain.


Oriel

Gwneud Ymchwiliad

Holwch