Ein Lleoliadau

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd gennym dwy feithrinfa newydd yn agor cyn bo hir. Maent yn Nhŷ Gofalwr Ysgol Radnor Road, Treganna a 44 The Parade, Roath. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 029 2022 6806.

Mae ein dwy feithrinfa bresennol ar Ffordd y Gadeirlan ac ym Mae Caerdydd. Nid yw meithrinfa Bae Caerdydd yn bell o'r Pwll Rhyngwladol. Mae hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol i rieni o ardal y Bae, Grangetown yn ogystal â Phenarth, Dinas Powys a thu hwnt. Fe'i lleolir yn ddelfrydol ar gyfer cymudwyr sy'n teithio i mewn i Gaerdydd trwy ffordd gyswllt yr A4232.

Mae ein meithrinfa ddiweddaraf ym Mhenarth wedi’i lleoli’n gyfleus ar gyfer ardaloedd preswyl a busnesau masnachol, wedi’i hamgylchynu gan barciau hardd mewn ardal breswyl fawreddog iawn.