Ffordd y Gadeirlan: 029 2022 6806
Bae Caerdydd: 029 2039 9397

Ein Lleoliadau

Mae ein dwy feithrinfa wedi eu lleoli ar Heol y Gadeirlan a Bae Caerdydd. Nid yw'r gangen fwyaf diweddar, Bae Caerdydd, yn bell o'r Pwll Rhyngwladol. Mae hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol i rieni o ardal y Bae, Grangetown yn ogystal â Phenarth, Dinas Powys a thu hwnt. Fe'i lleolir yn ddelfrydol ar gyfer cymudwyr sy'n teithio i mewn i Gaerdydd trwy ffordd gyswllt yr A4232.