Ffordd y Gadeirlan: 029 2022 6806
Bae Caerdydd: 029 2039 9397
Radnor Road: 029 2034 1620
The Parade: 029 2280 0909

Heol Radnor

Mae Meithrinfa Ddydd Organig y Jiraff Gwyrdd wedi'i lleoli yn Radnor Road wrth ymyl Ysgol Gynradd Radnor mewn ardal breswyl o fri ym Mhontcanna.

Mae'r feithrinfa hefyd bellter cerdded i ffwrdd o Barc hyfryd Thompson. Rydym yn gofalu am 21 o blant rhwng 3 mis a 5 oed mewn amgylchedd cartrefol hardd gyda'r offer Montessori o'r ansawdd uchaf.

Contact Image

Cysylltwch â Ni

029 2034 1620

info@greengiraffenursery.co.uk