Ein Ffioedd 2024

Oriau Agor

Oriau agor 7:45am – 6:00pm

Dydd Llun i ddydd Gwener, 52 wythnos y flwyddyn

Ffioedd - Pob Lleoliad

O Dan Ddwy Oed

  • Diwrnod Llawn - £76.50
  • Bore/Prynhawn yn unig - £48.00 / £45.00
  • Wythnos Lawn - £360.00

 

Dros Ddwy Oed

  • Diwrnod Llawn - £75.50
  • Bore/Prynhawn yn unig - £47.00/£44.00
  • Wythnos Lawn - £356.00

 

Ni fyddwn yn codi tâl am wyliau banc.

Gofynnwch am brisiau sesiynau lapio ysgol

Disgownt i Deuluoedd: 5% to siblings
Blaendal: £100.00 – I’w ad-dalu gyda’r taliad olaf
Mae’r Ffi Yn Cynnwys: Fformiwla Babanod, Prydau, Byrbrydau a Diodydd Organig,  Clytiau ac Eli Clytiau Eco-gyfeillgar