Ffordd y Gadeirlan: 029 2022 6806
Bae Caerdydd: 029 2039 9397
Radnor Road: 029 2034 1620
The Parade: 029 2280 0909

Y Parade

Mae Meithrinfa Ddydd Organig y Jiraff Gwyrdd wedi'i lleoli yn Y Parade â mynediad cyfleus i ganol y ddinas mewn ardal fawreddog, breswyl a masnachol yn y Rhath.

Rydym yn gofalu am hyd at 56 o blant – rhwng 3 mis a 5 oed - mewn amgylchedd ysgogol, wedi'i gynllunio'n ofalus iawn. Rydym yn cynnig gofal addfwyn, cariadus ac Addysg Blynyddoedd Cynnar rhagorol arddull Montessori i'r plant.

Contact Image

Cysylltwch â Ni

029 2280 0909

info@greengiraffenursery.co.uk