Ffordd y Gadeirlan: 029 2022 6806
Bae Caerdydd: 029 2039 9397
Radnor Road: 029 2034 1620
The Parade: 029 2280 0909

Bae Caerdydd

Mae ein meithrinfa ym Mae Caerdydd ar Dunleavy Drive. Rydym mewn adeilad modern sydd wedi'i adnewyddu i'n manylebau uchel.

Mae teganau pren ar gyfer y plant ym mhob ystafell, ardaloedd cysgu a ffenestri mawr, llachar. Mae'r ardd wedi'i thirlunio yn darparu amgylchedd diogel a chyffrous i blant ei archwilio a'i chwarae. I gael gwell golygfa o'n hystafelloedd, cliciwch yma.

Contact Image

Cysylltwch â Ni

029 2039 9397

info@greengiraffenursery.co.uk